english
English

francais
Francais

Eupen Lions

toespraak vorzitter LCE 50KB

Antwerpen kerstboom 60KB

De Lions Club Eupen België, District 112D
heet u van harte welkom op zijn Internet site.

Algmene informatie

Eupen, een stad met 18.900 inwoners en zetel van de Regering en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België, is gelegen in het Oosten van de provincie Luik en ten Noorden van de Hoge Venen, op een afstand van 15 km van de grens met Duitsland (Aachen) en met Nederland (Vaals).

Verlening van de charter op 28 september 1963
Peetschap van de club: LC Verviers, LC Mechelen, LC Aachen
Gejumeleerd met LC Eschweiler-Stolberg (D)
Bevriende club: LC Antwerpen Zuid, LC Monschau
Aantal leden: 44
Statutaire vergadering: op de 2e vrijdag van de maand om 20.00 u.
Arbeidszitting: op de laatste dinsdag van de maand om 20.00 u.
Zetel van de club: Hotel Ambassador Bosten, Haasstr. 81, 4700 Eupen,  087 74 08 00


Onze activiteiten

Kerstmarkt

Deelname aan de kerstmarkt in Raeren en Eupen met een tombola waarbij elk lot een prijs wint. In de afgelopen 30 jaar is deze activiteit uitgegroeid tot een ware attractie op de lokale kerstmarkten. Elk jaar kent de LC Eupen meer dan 10.000 prijzen toe, waaronder vooral appelen en chocolade, enkele honderd stuks ham, kussens en flessen wijn. De hoofdprijzen bestaan uit 6 reizen en meer dan 40 cheques voor een eten, aangeboden door restaurants in Eupen of omgeving.

Wij zijn de vele bezoekers van de kerstmarkten zeer erkentelijk voor hun ondersteuning van onze projecten. Hun bijdragen stellen ons in de gelegenheid in 2008 steun voor een bedrag van 12.500 € te verlenen aan de sociale projecten die hieronder vermeld staan.

Adventskalender

Sinds 2002 organiseren de LC Eupen de verkoop van een adventskalender die recht geeft tot deelname aan een loterij.
Tijdens de adventsweken worden elke dag meerdere prijzen uitgereikt. De opbrengst van deze activiteit (3.650 € in 2007) komt eveneens ten goede aan sociale projecten van de club.

Zwemmarathon

De tweede grootschalige activiteit is de jaarlijkse zwemmarathon. Deze wordt door de LC Eupen en de LC St.Vith georganiseerd in samenwerking met de dienst voor sport van het Ministerie voor Onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap. Bijna 4000 zwemmers hebben in 2008 deel genomen aan de 13e aflevering van deze activiteit die jaarlijks plaatsvindt op de laatste woensdag van januari. In 2011 en 2012 bedroeg de opbrengst rond 39.000 € per jaar.
Dit bedrag is geheel besteed aan de bestrijding van de nieuwe armoede in onze maatschappij. Onze doelstelling hierbij is solidariteit te betonen met minder bedeelde medemens en de beoefening van sport in het algemeen te bevorderen.

De volgende zwemmarathon zal op 29 en 30  januari 2013 plaatsvinden onder het devies:
Doe mee!

Ondersteuning is van harte welkom d.m.v. een “Tele-donatie” onder het telefoonnummer 087 59 11 12, uitsluitend op 30 januari van 7 tot 20 uur, of door een bedrag te storten op bankrekening nr. 731-0020767-81, ten name van de LC Eupen onder vermelding van “zemmarathon “.

Wij ondersteunen:

..verschillende organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor gehandicapten en minderbedeelden in de maatschappij, zoals: Beschützende Werkstätte Eupen, Wir für Euch, Haus Fabiola, Marienheim Raeren, Josephine Koch-Stiftung, Stiftung Sonnenschein, Kitz, aan de  Vinzenzverein Eupen en hulp aan minderbedeelden via de parochies Kelmis en Raeren.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

1. Alle steun komt integraal ten goede van de goede doelen. Wij zijn “trustees”. Onze donateurs hebben ons gemachtigd en in staat gesteld deze steun te verlenen.

2. Het is onze intentie zorg te dragen voor een bepaalde mate aan continuïteit in de steunverlening.

3 Daarnaast streven wij ernaar steun te geven daar waar de behoefte het grootste is. Dit betekent dat jaarlijks elke organisatie die in aanmerking wenst te komen voor steunverlening daartoe een verzoek moet indienen bij de LC Eupen.

Een bestand met een hiervoor bestemd aanvraagformulier is beschikbaar op deze website.

In 2007 werd door de LC Eupen de Stichting Löwenzahn opgericht. Een verzoek tot erkenning van giften en donaties aan deze Stichting als aftrekpost bij de inkomstenbelasting is inmiddels ingediend bij het Ministerie van Financiën. De erkenningsprocedure loopt nog.Lions in de stad

Schenking van twee fonteinen aan de inwoners van Eupen: het vredesfontein van de beeldende kunstenaar en kunstschilder P. Hodiamont en het “Mädchen mit der Vogelschar” (J. Körner).

Ter gelegenheid van het jubileum “325 jaar verlening stadsrechten aan Eupen” in 1999 heeft onze club een groep sculpturen (beeldende kunstenaar Marco Winnertz) geschonken aan de stad. De sculpturen symboliseren het openstaan van de jeugd voor de wereld van de volwassenen.
Deze schenkingen werden geheel mogelijk gemaakt door bijdragen van de leden van de LC Eupen.

Verwijzing naar de uitgebreide site in het Duits.